Hipoplastik Sol Kalp Sendromu

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu: Sol karıncığın çok küçük olması ve bu karıncığa ait iki kapakçığın darlığı ya da hiç gelişmemesi durumudur. Genelde anne karnında kalp yetmezliği ile birliktedir. Çok ağır ve prognozu kötü bir hastalıktır. Gebeliğin sonlandırılması önerilebilir.

Küçük VSDlerin çok büyük bir bölümü zamanla kendiliğinden kapanır. Ya da ilerleyen dönemlerde uygulanacak cerrahi tedaviyle tamamen normal bir hayat mümkün olur.

EK BİLGİLER:
– Anne ve babadan bebeğe geçebilen yani ailesel olarak tekrarlama ihtimali en yüksek olan kalp anomalisi sırayla Marfan sendromu, aort darlığı ve VSD’dir.
– En sık konjenital kalp anomalisi biküspit aortadır. En sık romatizmal kalp anomalisi mitral darlıktır.

Leave a Reply